Runinskrifter.net

G 379

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 15′ 26.4″18° 37′ 30.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63514611670163
SWEREF99TM
xy
6351854718639
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3567496348531
GeoHash
u6jjxz6knn
GeoDNA
eaagctgtagcctccataattt

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet nära norra muren, täckt av trägolv.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Närs kyrka
Socken:
Närs socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1700-talet

SENTIDA; 1700–1799

Övriga anmärkningar:

Latininskrift som enligt äldre uppteckning lyder: abi uiator / et fac oss nostRa in pace rekviescant, dvs "Gå bort, vandrare, och låt våra ben vila i frid."

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: