Runinskrifter.net

G 377

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 18′ 46.2″18° 23′ 2.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63570611655374
SWEREF99TM
xy
6357277703788
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3424366355238
GeoHash
u6jn436xry
GeoDNA
eaagctgtaagtggtatacact

Lokalisering:

Placering:
På södra väggen öster om långhusportalen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Lojsta kyrka
Socken:
Lojsta socken
Härad:
Fardhems ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.