Runinskrifter.net

G 376

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 17′ 40.3″18° 19′ 46.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63548991652180
SWEREF99TM
xy
6355078700620
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3390886353327
GeoHash
u6jjcn5hxp
GeoDNA
eaagctgtagaacaagttagtc

Lokalisering:

Placering:
På norra korväggen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Gerums kyrka
Socken:
Gerums socken
Härad:
Fardhems ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Ristningen är överkalkad och svår att följa, har bestått av ett 15-tal runor.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.