Runinskrifter.net

G 371

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrifter
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 11′ 14.3″18° 15′ 45.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63428161648577
SWEREF99TM
xy
6342956697161
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3345776341558
GeoHash
u6hvrddkpt
GeoDNA
eaagctggctctctagcgattt

Lokalisering:

Placering:
Tornrummets södra vägg
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hablingbo kyrka
Socken:
Hablingbo socken
Härad:
Hablinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Efter ca. 1200, troligen 1400-talet (A)

Medeltid; 1200–1499

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hablingbo kyrka"@sv – Olsson, Erik"@sv; Olsson, Erik"@sv; 2020-12-25"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: