Runinskrifter.net

G 37

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten i bildstensform "dvärgsten"
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 8′ 0.6″18° 20′ 48.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63370141653879
SWEREF99TM
xy
6337218702530
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3394206335371
GeoHash
u6jj12zdv9
GeoDNA
eaagctgtagagtgttcctata

Lokalisering:

Placering:
I en nisch i södra väggen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Grötlingbo kyrka
Socken:
Grötlingbo socken
Härad:
Grötlinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Grötlingbo kyrka – Hildebrand, Gabriel; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-03
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: