Runinskrifter.net

G 369

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 12′ 32.3″18° 26′ 28.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63456331659280
SWEREF99TM
xy
6345898707828
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3454596343551
GeoHash
u6jj7wsd3z
GeoDNA
eaagctgtagatccatagtagg

Lokalisering:

Placering:
Norra väggen i tornets andra våning.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Rone kyrka
Socken:
Rone socken
Härad:
Hemse ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1400-talet?

Medeltid; 1400–1499

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.