Runinskrifter.net

G 357

Objektuppgifter:

Föremål:
Nyckel
Nyckelord:
nyckel
Material:
Koppar
Nyckelord:
metall: koppar

Lokalisering:

Placering:
SHM (7571:634)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Ej äldre än 1500-talet

Medeltid?; c 1500

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Go Nyckel – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Go Nyckel – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Go Nyckel – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Go Nyckel – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-10-31, SHMM; SHMM; 2012-10-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-10-31, SHMM; SHMM; 2012-10-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-10-31, SHMM; SHMM; 2012-10-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-10-31, SHMM; SHMM; 2012-10-31
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.