Runinskrifter.net

G 353

Objektuppgifter:

Föremål:
Svärdfäste
Nyckelord:
svärdfäste
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Lokalisering:

Placering:
SHM (10498)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

OKÄND?

Övriga anmärkningar:

Klotter och streck, av vilka en del liknar runor.

Bildlänkar:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2005-09-27, SHMM; SHMM; 2005-09-27
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.