Runinskrifter.net

G 349 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 38′ 30.7″18° 17′ 52.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63934961648855
SWEREF99TM
xy
6393625696838
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3387206392051
GeoHash
u6jpbmkhnh
GeoDNA
eaagctgtaaaaaatcgaagtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
S:ta Maria kyrka
Socken:
Visby
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.