Runinskrifter.net

G 346

Objektuppgifter:

Föremål:
Nål
Nyckelord:
nål
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 38′ 29.5″18° 17′ 34.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63934501648550
SWEREF99TM
xy
6393576696533
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3384136392028
GeoHash
u6jpbm26q9
GeoDNA
eaagctgtaaaaaatagagctt

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C 9283:2).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Strandgatan
Socken:
Visby
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Hittades 1941.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nål av ben i Gotlands fornsal – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nål av ben i Gotlands fornsal – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-11
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.