Runinskrifter.net

G 342

Även känd som L 1740.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i bildstensform
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 38′ 17.4″18° 17′ 34.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63930731648562
SWEREF99TM
xy
6393199696550
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3383966391652
GeoHash
u6jpbk8qtf
GeoDNA
eaagctgtaaaaaatgagacta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
S:t Hans kyrkoruin
Socken:
Visby
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

G342 S:t Hans kyrkoruin"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2006-04-21"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: