Runinskrifter.net

G 339 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristning i fast kalkhäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 56′ 0.9″19° 9′ 53.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64281971698984
SWEREF99TM
xy
6428915746541
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3913326422791
GeoHash
u6m9s47rt5
GeoDNA
eaagctgctgcaggagtcacca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Broskog
Socken:
Fårö socken
Härad:
Rute ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Eller sentida?

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Läsning efter v. Friesen och P.A. Säve.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.