Runinskrifter.net

G 315 †

Även känd som L 1700.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 53′ 31.5″18° 42′ 57.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64223451672606
SWEREF99TM
xy
6422750720239
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3646006418983
GeoHash
u6m33futbu
GeoDNA
eaagctgcgtagctctaacgaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Halls kyrka
Socken:
Halls socken
Härad:
Forsa ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.