Runinskrifter.net

G 303 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Hörnsten i ladugårdsporten
Nyckelord:
hörnsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 47′ 8.8″18° 47′ 31.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64107091677639
SWEREF99TM
xy
6411176725409
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3687246407002
GeoHash
u6m2exeftg
GeoDNA
eaagctgcgtgctcaacttcta

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C 9707).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Lärbro socken
Härad:
Forsa ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid?; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.