Runinskrifter.net

G 291

Även känd som L 1910.

Objektuppgifter:

Föremål:
Inskrift i kyrkvägg
Nyckelord:
vägg
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 46′ 29.9″18° 53′ 43.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64097811683832
SWEREF99TM
xy
6410322731612
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3748246405603
GeoHash
u6m2tvx5es
GeoDNA
eaagctgcgttatctcctgaac

Lokalisering:

Placering:
På korportalens utsida.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hellvi kyrka
Socken:
Hellvi socken
Härad:
Forsa ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1200-talet

Medeltid; 1233–1266

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hellvi kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hellvi kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hellvi kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hellvi kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hellvi kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hellvi kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hellvi kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hellvi kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hellvi kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: