Runinskrifter.net

G 279

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av bryne
Nyckelord:
bryne, fragment
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 40′ 58.9″18° 45′ 55.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63992001676550
SWEREF99TM
xy
6399657724458
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3667586395617
GeoHash
u6m25hb7zn
GeoDNA
eaagctgcgtgttaggaagccc

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (9260).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mojner
Socken:
Boge socken
Härad:
Forsa ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

OKÄND?

Övriga anmärkningar:

Eventuellt brynets vänstra ände med inskriftens början.

Motsvarar objekt i KMR:

Bildlänkar:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.