Runinskrifter.net

G 274

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten eller gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 45′ 27.4″18° 36′ 43.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64071131667071
SWEREF99TM
xy
6407455714887
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3579176404228
GeoHash
u6m0xd2yku
GeoDNA
eaagctgcggtcttaggacctg

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lunds
Socken:
Tingstäde socken
Härad:
Lummelunda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Senmedeltida?

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.