Runinskrifter.net

G 269

Även känd som KJ 34.

Objektuppgifter:

Föremål:
Spjutspets
Nyckelord:
spjut, spjutspets
Material:
Järn
Nyckelord:
metall: järn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 45′ 11.7″18° 33′ 28.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64064981663875
SWEREF99TM
xy
6406802711699
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3546856403860
GeoHash
u6m0w39t1e
GeoDNA
eaagctgcggtcggtaatcgag

Lokalisering:

Placering:
SHM (17950)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mos gård
Socken:
Stenkyrka socken
Härad:
Lummelunda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

210/220–250/260 (Imer 2007)

Urnordisk; 210–260

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

B770B5D7-7546-476D-837C-8E59437D8DBA – Statens historiska museer; 2005-08-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
273A7D81-EDA2-4430-8544-F19CE6551075 – Statens historiska museer; 2005-08-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
A9C10061-073E-4F98-BE10-8AC1977B5E78 – Statens historiska museer; 2009-01-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
07890C9D-3C8C-41F0-BBE1-17D921833CAE – Statens historiska museer; 2009-01-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
4B89FF3D-C00D-4854-967E-BF92EEC8FCC4 – Statens historiska museer; 2009-01-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Go RÄF34 Spjutblad från Mos"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-08"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: