Runinskrifter.net

G 263

Objektuppgifter:

Föremål:
Bryne
Nyckelord:
bryne
Material:
Skiffer
Nyckelord:
sten: skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 42′ 18.4″18° 25′ 30.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64008251656175
SWEREF99TM
xy
6401039704069
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3465776398796
GeoHash
u6m072bu9t
GeoDNA
eaagctgcgggtcgtgaactga

Lokalisering:

Placering:
SHM (13150)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Väskinds
Socken:
Väskinde socken
Härad:
Bro ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Kan vara sentida

Medeltid?; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Runor och runliknande tecken.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Bertha Amaya, 2006-12-21, SHMM; SHMM; 2006-12-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Bertha Amaya, 2006-12-21, SHMM; SHMM; 2006-12-21
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.