Runinskrifter.net

G 262

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, lårben, fragment
Nyckelord:
ben, fragment, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 40′ 37.0″18° 24′ 57.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63976691655749
SWEREF99TM
xy
6397879703680
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3459116395683
GeoHash
u6m055f0eu
GeoDNA
eaagctgcgggttgaacagggc

Lokalisering:

Placering:
SHM (32402)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Knuts
Socken:
Väskinde socken
Härad:
Bro ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid/Medletid; 725–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Lotta Fernstål, 2008-07-18, SHMM; SHMM; 2008-07-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Lotta Fernstål, 2008-07-18, SHMM; SHMM; 2008-07-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Lotta Fernstål, 2008-07-18, SHMM; SHMM; 2008-07-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-06-10, SHMM; SHMM; 2013-06-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.