Runinskrifter.net

G 260

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 41′ 25.3″18° 25′ 19.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63991751656050
SWEREF99TM
xy
6399388703963
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3463266397161
GeoHash
u6m05nnqxy
GeoDNA
eaagctgcgggttaattgactc

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (2562).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Väskinde socken
Härad:
Bro ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Troligen 1100-talet

Medeltid; 1100–1199

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.