Runinskrifter.net

G 258

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 41′ 26.1″18° 25′ 23.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63992021656116
SWEREF99TM
xy
6399416704029
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3463946397183
GeoHash
u6m05nprfp
GeoDNA
eaagctgcgggttaatttacac

Lokalisering:

Placering:
I inklusoriet
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Väskinde kyrka
Socken:
Väskinde socken
Härad:
Bro ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Väskinde kyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2021-01-16"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: