Runinskrifter.net

G 255

Även känd som L 1721.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 40′ 12.3″18° 28′ 29.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63970401659293
SWEREF99TM
xy
6397292707231
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3493956394785
GeoHash
u6m0h6t089
GeoDNA
eaagctgcggtgggctatggga

Lokalisering:

Placering:
Fastklamrad på utsidan av norra kyrkväggen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bro kyrka
Socken:
Bro socken
Härad:
Bro ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1400-talet

Medeltid; 1400–1433

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: