Runinskrifter.net

G 253 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Målad på planka
Nyckelord:
målad, målning, planka
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 41′ 16.1″18° 32′ 20.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63991661663038
SWEREF99TM
xy
6399462710950
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3532906396617
GeoHash
u6m0jvexyf
GeoDNA
eaagctgcggtgtctactcacc

Lokalisering:

Placering:
SHM, nu försvunnen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lokrume kyrka
Socken:
Lokrume socken
Härad:
Bro ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1700-talet(?)

SENTIDA; 1700–1799

Övriga anmärkningar:

Inskriften tolkas av Noréen (se SRI): ... byggdes detta kyrktak, av goda ärliga män. Byggmästaren var en god och förståndig man, Olof Jakobsen i Lilla Haltarve var hans rätta namn. Kyrkovärdar var Jakob Larsen i Tomase och Jakob Olofsen i Nyplings, de nyssnämnde(?).

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.