Runinskrifter.net

G 238

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrifter, §C en inskrift i rödkrita
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 28.3″18° 35′ 5.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63903781666136
SWEREF99TM
xy
6390713714151
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3557056387622
GeoHash
u6jpwzjn55
GeoDNA
eaagctgtaaccgcccgtaagt

Lokalisering:

Placering:
I gamla triumfbågen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Källunge kyrka
Socken:
Källunge socken
Härad:
Bäls ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Troligen 1400-talet (A)

Medeltid; 1400–1499

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Källunge 53:1"@sv – Norrman, Jan"@sv; Norrman, Jan"@sv; 2021-04-27"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: