Runinskrifter.net

G 235

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrifter
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 35.5″18° 38′ 12.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63907281669225
SWEREF99TM
xy
6391100717235
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3588106387735
GeoHash
u6jr8pdcer
GeoDNA
eaagctgtacaagaaacgttac

Lokalisering:

Placering:
Tornbågens södra anfang och södra tornväggen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vallstena kyrka
Socken:
Vallstena socken
Härad:
Bäls ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.