Runinskrifter.net

G 233 †

Även känd som L 1733.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 35.4″18° 38′ 12.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63907271669230
SWEREF99TM
xy
6391099717240
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3588156387733
GeoHash
u6jr8pdctm
GeoDNA
eaagctgtacaagaaacgttca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallstena kyrka
Socken:
Vallstena socken
Härad:
Bäls ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.