Runinskrifter.net

G 232

Även känd som L 1732.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 35.5″18° 38′ 12.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63907281669225
SWEREF99TM
xy
6391100717235
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3588106387735
GeoHash
u6jr8pdcer
GeoDNA
eaagctgtacaagaaacgttac

Lokalisering:

Placering:
I koret
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallstena kyrka
Socken:
Vallstena socken
Härad:
Bäls ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1350

Medeltid; c 1350

Övriga anmärkningar:

Längs stenens kanter står en latinsk majuskelinskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.