Runinskrifter.net

G 23 †

Även känd som L 1793.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 2′ 7.9″18° 17′ 59.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63260021651444
SWEREF99TM
xy
6326180700226
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3361566324580
GeoHash
u6jh2rj848
GeoDNA
eaagctgtagggaaccgttggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Öja kyrka
Socken:
Öja socken
Härad:
Hoburgs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: