Runinskrifter.net

G 228

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 35′ 47.9″18° 31′ 53.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63890001663000
SWEREF99TM
xy
6389299711032
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3524746386488
GeoHash
u6jpttnkb2
GeoDNA
eaagctgtaacatcgctgatga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Socken:
Ekeby socken
Härad:
Endre ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.