Runinskrifter.net

G 227

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 34′ 36.6″18° 30′ 48.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63867501662000
SWEREF99TM
xy
6387037710059
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3513066384322
GeoHash
u6jpt39123
GeoDNA
eaagctgtaacatgtaatggag

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (609).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ekängen
Socken:
Ekeby socken
Härad:
Endre ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: