Runinskrifter.net

G 226

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravsten
Nyckelord:
fragment, grav, gravsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 35′ 42.5″18° 30′ 53.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63887921662000
SWEREF99TM
xy
6389079710035
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3514626386358
GeoHash
u6jptkcgzz
GeoDNA
eaagctgtaacatatgactccc

Lokalisering:

Placering:
SHM (8957)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ekeby kyrka
Socken:
Ekeby socken
Härad:
Endre ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1150–1175

Medeltid; 1150–1175

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.