Runinskrifter.net

G 225

Objektuppgifter:

Föremål:
Spjutspets
Nyckelord:
spjut, spjutspets
Material:
Järn
Nyckelord:
metall: järn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 6.4″18° 24′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63893001656050
SWEREF99TM
xy
6389516704081
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3455716387319
GeoHash
u6jpen1fex
GeoDNA
eaagctgtaaactaaggttcgc

Lokalisering:

Placering:
SHM (15928)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Svenskens
Socken:
Endre socken
Härad:
Endre ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

900–1000 (Imer 2007)

Vikingatid; 900–1000

Övriga anmärkningar:

Fyndplatsen kan vara Vede i Follingbo sn.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Go Spjutspets"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1997-03-26"@sv

URI
D329BCF1-3699-4CF0-B985-6FA6ECE09556 – Statens historiska museer; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
08CAE26B-9097-4BED-A9C9-93009F73836C – Statens historiska museer; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
7BC573C0-B8D9-46E1-8098-05E41831D01C – Statens historiska museer; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
5A7F2782-DEB7-4D8A-ADB9-87247588DF92 – Statens historiska museer; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
A6582936-77FF-4EA9-89B8-8CE8C4D1F3FB – Statens historiska museer; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
38A66B52-C33B-4CF4-8225-6A6E9D680320 – Statens historiska museer; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
DD7F26B7-858A-417F-90B6-352C109A49A8 – Statens historiska museer; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
C39F4AC3-A7B8-46E0-B301-F07CF3F74E1E – Statens historiska museer; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
82B0D343-05DE-4709-8A56-569DC07D8B94 – Statens historiska museer; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
DC2C7676-82E8-4A42-9A5E-E63422239A30 – Statens historiska museer; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
6FB699F5-7E23-4F3A-B958-05EB26C6E17A – Statens historiska museer; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
D77BC74B-04D1-4235-8BD4-8711902EDF20 – Statens historiska museer; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
4316D5FA-A828-46F5-897B-A6F18168D2E1 – Statens historiska museer; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
894DDFE3-F10B-4A18-B4AF-B73D22CDE60B – Statens historiska museer; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
B82D2EB2-EF1F-4406-9A65-83EF7ABFCBA7 – Statens historiska museer; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
c2e80f39-4854-4922-9968-61736dcb4094 – Statens historiska museer; 2020-11-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
c8352af5-c94e-40a6-b3fb-c604dab8b649 – Statens historiska museer; 2020-11-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
1e04d35c-3de3-4d1d-a17d-66d90e4a8c39 – Statens historiska museer; 2020-11-16
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: