Runinskrifter.net

G 225

Objektuppgifter:

Föremål:
Spjutspets
Nyckelord:
spjut, spjutspets
Material:
Järn
Nyckelord:
metall: järn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 6.4″18° 24′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63893001656050
SWEREF99TM
xy
6389516704081
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3455716387319
GeoHash
u6jpen1fex
GeoDNA
eaagctgtaaactaaggttcgc

Lokalisering:

Placering:
SHM (15928)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Svenskens
Socken:
Endre socken
Härad:
Endre ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

900–1000 (Imer 2007)

Vikingatid; 900–1000

Övriga anmärkningar:

Fyndplatsen kan vara Vede i Follingbo sn.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Go Spjutspets"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1997-03-26"@sv

URI
Fotografi – Christer Åhlin, 2010-09-30, SHMM; SHMM; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2010-09-30, SHMM; SHMM; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2010-09-30, SHMM; SHMM; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2010-09-30, SHMM; SHMM; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2010-09-30, SHMM; SHMM; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2010-09-30, SHMM; SHMM; 2010-09-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-19, SHMM; SHMM; 2011-10-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – Hubert Hydman, 2012-07-17, SHMM; SHMM; 2012-07-17

URI | Kringla | Källa
Dokument – Annmarie Christensson, 2012-07-17, SHMM; SHMM; 2012-07-17

URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: