Runinskrifter.net

G 224

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 37.0″18° 27′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63903611658989
SWEREF99TM
xy
6390611707006
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3485816388151
GeoHash
u6jpspwh5y
GeoDNA
eaagctgtaacagaaccgaggt

Lokalisering:

Placering:
I sakristian
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Endre kyrka
Socken:
Endre socken
Härad:
Endre ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1400-talet

Medeltid; 1400–1499

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: