Runinskrifter.net

G 223

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrifter
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 37.0″18° 27′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63903611658989
SWEREF99TM
xy
6390611707006
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3485816388151
GeoHash
u6jpspwh5y
GeoDNA
eaagctgtaacagaaccgaggt

Lokalisering:

Placering:
Korets norra vägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Endre kyrka
Socken:
Endre socken
Härad:
Endre ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Endre kyrka"@sv – Korsman-Ullman, Marianne"@sv; Korsman-Ullman, Marianne"@sv; 2020-12-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: