Runinskrifter.net

G 221

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrifter
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 22′ 42.3″18° 13′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63640271645982
SWEREF99TM
xy
6364130694315
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3336066362898
GeoHash
u6hyqvkme9
GeoDNA
eaagctggccttactcgaatac

Lokalisering:

Placering:
På södra och norra väggen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Klinte kyrka
Socken:
Klinte socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Klinte kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2005-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: