Runinskrifter.net

G 219 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 34′ 56.4″18° 23′ 0.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63870601654204
SWEREF99TM
xy
6387254702262
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3435606385227
GeoHash
u6jpd6d37e
GeoDNA
eaagctgtaaacggcgcggtat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Follingbo kyrka
Socken:
Follingbo socken
Härad:
Dede ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Övriga anmärkningar:

Eventuellt en del av G 218 eller identisk med denna.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: