Runinskrifter.net

G 209

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 32′ 51.8″18° 16′ 6.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63829521647477
SWEREF99TM
xy
6383068695585
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3365416381647
GeoHash
u6hzrsnxz8
GeoDNA
eaagctggccctccgttgcacc

Lokalisering:

Placering:
Tornrummets södra vägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Stenkumla kyrka
Socken:
Stenkumla socken
Härad:
Stenkumla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

futhark

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Stenkumla kyrka"@sv – Hallgren, Sören"@sv; Hallgren, Sören"@sv; 2021-01-14"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: