Runinskrifter.net

G 202 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Teckningar med rödkrita
Nyckelord:
teckning

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 28′ 47.7″18° 23′ 27.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63756771655085
SWEREF99TM
xy
6375885703278
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3435686373815
GeoHash
u6jnfrzucf
GeoDNA
eaagctgtaagcaaccccctga

Lokalisering:

Placering:
På korportalens pilastrar.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Atlingbo kyrka
Socken:
Atlingbo socken
Härad:
Stenkumla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1568, 1621

SENTIDA; 1568–1621

Övriga anmärkningar:

Överkalkade.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: