Runinskrifter.net

G 194

Objektuppgifter:

Föremål:
Runmålning, runkalender
Nyckelord:
målad, målning, runkalender
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 29′ 22.9″18° 12′ 35.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63763661644199
SWEREF99TM
xy
6376445692387
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3327706375333
GeoHash
u6hzn3sjdq
GeoDNA
eaagctggccctggtcagagac

Lokalisering:

Placering:
På norra tornväggen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Eskelhems kyrka
Socken:
Eskelhems socken
Härad:
Banda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1300-talet

Medeltid; 1300–1333

Övriga anmärkningar:

Alla runor målade med svart färg utom söndagsrunornas f-runor som varit röda.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Eskelhems kyrka"@sv – Hedlund, Samuel"@sv; Hedlund, Samuel"@sv; 1992-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: