Runinskrifter.net

G 188

Även känd som L 1572, L 1744.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 28′ 11.8″18° 18′ 14.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63743711649921
SWEREF99TM
xy
6374518698131
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3383216372907
GeoHash
u6jnbw0dej
GeoDNA
eaagctgtaagaacagggtagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mästerby kyrka
Socken:
Mästerby socken
Härad:
Banda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: