Runinskrifter.net

G 185

Objektuppgifter:

Föremål:
Bryne
Nyckelord:
bryne
Material:
Skiffer
Nyckelord:
sten: skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 26′ 17.8″18° 12′ 50.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63706501644650
SWEREF99TM
xy
6370735692905
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3327846369601
GeoHash
u6hyy2r44u
GeoDNA
eaagctggcctcagtttcgagt

Lokalisering:

Placering:
SHM (9504)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lekarve
Socken:
Sanda socken
Härad:
Banda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: