Runinskrifter.net

G 177B

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 26′ 57.2″18° 21′ 50.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63721981653597
SWEREF99TM
xy
6372389701831
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3418206370461
GeoHash
u6jncfk1vw
GeoDNA
eaagctgtaagactctgaggca

Lokalisering:

Placering:
På korets södra vägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Väte kyrka
Socken:
Väte socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Efter mitten av 1300-talet

Medeltid; 1350–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: