Runinskrifter.net

G 172

Även känd som L 1993.

Objektuppgifter:

Föremål:
Kyrkklocka
Nyckelord:
klocka
Material:
Metall
Nyckelord:
metall: metall

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 46.1″18° 20′ 45.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63681031652681
SWEREF99TM
xy
6368284700964
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3405946366449
GeoHash
u6jn97xjz0
GeoDNA
eaagctgtaagatgccctagcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hejde kyrka
Socken:
Hejde socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1493

Medeltid; c 1493

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hejde kyrka"@sv – Edle, Alfred"@sv; Edle, Alfred"@sv; 1928-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: