Runinskrifter.net

G 17

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 58′ 34.0″18° 18′ 48.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63194171652508
SWEREF99TM
xy
6319609701368
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3367166317936
GeoHash
u6jh0spmvf
GeoDNA
eaagctgtaggggcgtttatca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hamra kyrka
Socken:
Hamra socken
Härad:
Hoburgs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: