Runinskrifter.net

G 162

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 20′ 8.2″18° 11′ 23.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63591691643600
SWEREF99TM
xy
6359245691992
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3308616358237
GeoHash
u6hyjvtkpf
GeoDNA
eaagctggcctgtctcatattt

Lokalisering:

Placering:
Norra korväggen
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Fröjels kyrka
Socken:
Fröjels socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1300-talet

Medeltid; 1300–1333

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fröjels kyrka"@sv – Anderson, Iwar"@sv; Anderson, Iwar"@sv; 1946-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: