Runinskrifter.net

G 154 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 33′ 30.6″18° 35′ 50.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63849151667113
SWEREF99TM
xy
6385263715193
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3562616382103
GeoHash
u6jprnnnxg
GeoDNA
eaagctgtaactcaattgaatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hörsne kyrka
Socken:
Hörsne socken
Härad:
Lina ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Andra hälften av 1100-talet(?)

Medeltid; 1150–1199

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: