Runinskrifter.net

G 140

Objektuppgifter:

Föremål:
Runritning med rödkrita
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 30′ 39.3″18° 29′ 49.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63793741661325
SWEREF99TM
xy
6379655709472
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3500706377023
GeoHash
u6jphvt1rf
GeoDNA
eaagctgtaacggctcatggct

Lokalisering:

Placering:
Norra korväggen
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Halla kyrka
Socken:
Halla socken
Härad:
Halla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1400-talet

Medeltid; 1400–1499

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Halla kyrka"@sv – Hallgren, Sören"@sv; Hallgren, Sören"@sv; 2020-12-25"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: