Runinskrifter.net

G 136 †

Även känd som L 1594.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i bildstensform
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 29′ 8.1″18° 31′ 14.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63766111662850
SWEREF99TM
xy
6376911711030
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3513786374153
GeoHash
u6jpj2ymv1
GeoDNA
eaagctgtaacgtgttcaatca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sjonhems kyrka
Socken:
Sjonhems socken
Härad:
Halla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Övriga anmärkningar:

G 134-G 136 har utgjort ett monument. Runföljden ualtika placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 326, jämför Jacobsson 2004:138, 140.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: