Runinskrifter.net

G 131

Objektuppgifter:

Föremål:
Inskrifter på bjälkar
Nyckelord:
kar
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 49.2″18° 25′ 36.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63702391657446
SWEREF99TM
xy
6370476705703
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3455066368215
GeoHash
u6jneqcgut
GeoDNA
eaagctgtaagctacgactcca

Lokalisering:

Placering:
I tornspirans trävirke.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Guldrupe kyrka
Socken:
Guldrupe socken
Härad:
Halla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Troligen första hälften av 1200-talet

Medeltid; 1200–1249

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: